Bij de Hondsbossche Zeeewering (Hbz) werd in de gehele periode bijna dagelijks geteld en in Scheveningen (Schev) was de waarnemingsinspanning in de maanden november en december groot. Andere posten die regelmatig bemand werden waren Noordwijk, Bloemendaal, Vlieland en Ameland. Opvallende trek van duikers werd voornamelijk in de tweede helft van november vastgesteld. Grootste aantallen waren 321 Z te Schev op 26 november, en 291 en 380 W op resp. 21 en 22 november te Vlieland. Alk/zeekoeten werden uitsluitend in Noord-Holland (NH) in enige aantallen opgemerkt. De grotere aantallen kwamen langs in de eerste helft van november met als beste dag 917 N op 5 november te Hbz. Tijdens de influx van Kleine Alken in november werden tijdens zeetrektellingen zo’n 500 exemplaren geregistreerd. In een komend nummer van Sula zal hiervan uitgebreid verslag gedaan worden. De enige andere interessante verplaatsingen behelsden die tijdens vorstperioden in december. Opvallendste soorten hierbij waren de Fuut en de Wulp. Van beide soorten waren de aantallen in Zuid-Holland (ZH) veel groter dan in NH. Op 16 december werden te Schev 4540 naar zuid vliegende Futen geteld, en van 27-31 december vlogen bij de zelfde post duizenden vogels langs waarbij het grootste dagtotaal 8500 exemplaren op de 30e bedroeg. Van de 5e tot de 10e december vlogen bij Schev. dagelijks honderden Wulpen naar zuid en op de 6e zelfs 1210 exemplaren. Ook op de laatste december-dagen werden nog honderden vogels gezien waaronder 1040 Z op de 29e. De vorsttrek tijdens de ijzige 30e en 31e december omvatte ook spectaculaire verplaatsingen van Scholekster (1100 te Hbz en 1900 te Schev op de 30e, 900 te Hbz op de 30e), Toppereend (950 te Hbz en 1630 te Schev op de 30e, 1500 te Hbz en 2100 te Schev op de 31e), Smient (2250 te Hbz en 9700 te Schev op de 30e) en Houtsnip (13 ex. te Hbz in twee dagen!). Langs de Texelse kust vlogen op 13 januari in een uur 7985 Eiders en 968 Toppers naar een grote groep op zee zwemmende eenden ten zuiden van de telpost. Informatie van: J. van Dijk, D. van Elswijk, S.Geelhoed, H.Groot, N.F. van der Ham, N.C.Hoogendoorn, F. J. Maas, T.Sanderink, N.Slabbekoorn, R.Sluys, L.Stegeman, R.Tolk, H.Verkade, R. van der Vliet, R.Westerduyn, J.N.Ynsen.