At IJmuiden, The Netherlands, a 9 Yellow-legged Gull has beenfound breeding, paired to a S Lesser Black-backed Gull, from 1987 onwards. When forced to leave its farmer nesting place by predating Red Foxes in 1989, the precise nesling location on a roof became known and biometrical data on the eggs of this pair were collected in three consecutive years (table 1). Moreover, the bird itself was caught, ringed and measured (table 2) in 1994. In 1996 a 6 Yellow-legged Gull, paired to a 9 Lesser Black-backed Gull, was caught, ringed and measured (table 2). Sinds 1987 wordt er in IJmuiden met succes gebroed door een 2 Geelpootmeeuw Larus cachinnans michahellis, gepaard met een 6 Kleine Mantelmeeuw L. fuscus. Nadat de afgelopen jaren de precieze broedlocatie op een dak kon worden vastgesteld, werden gegevens over de eieren verzameld (tabel 1) en kon het broedresultaat worden bepaald. Tevens werden de hybride jongen voorzien van kleurringen, zodat ze later zouden kunnen worden herkend. Het 2 werd op 23 mei 1994 gevangen en geringd met behulp van een inloopkooi. De toen vastgestelde maten staan vermeld in tabel 2. De vermelde snavelmaten zijn genomen vanaf de inplant van de snavel in de schedel en dus niet vanaf de bevedering. Vergelijking met door Cramp (1985) opgegeven snavelmaten voor michahellis is daardoor niet mogelijk. De afgelopen drie jaren was de plaatstrouw opmerkelijk. Er werd steeds op precies dezelfde locatie binnen de kolonie gebroed. Deze plaatstrouw was ook al opgevallen op een eerdere broedplek op het Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal. Deze werd in 1989 echter verlaten als gevolg van het ten tonele verschijnen van de Vos Vulpes vulpes. De aankomstdatum van het 9 in de kolonie was de afgelopen drie jaren steeds in de eerste decade van maart (7 maart 1994, 4 maart 1995 en 8 maart 1996). Door de regelmatige verschijningen van Geelpootmeeuwen in en rond de kolonies van IJmuiden de afgelopen jaren, was het geen grote verrassing dat er in 1996 een nieuw broedgeval op het dak plaatsvond. In dit geval was het een 3 Geelpootmeeuw, gepaard met een 9 Kleine Mantelmeeuw. Ook dit exemplaar werd, op 3 juni 1996, met behulp van een inloopkooi op het nest gevangen, gekleurringd en gemeten (tabel 2).