Eind 1996 loopt een omvangrijk project, het in de computer invoeren van de gegevens van alle sinds 1969 uitgevoerde tellingen van dode vogels langs de (Nederlandse) kust, ten einde. Vanaf dat moment zijn al deze gegevens gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar voor belangstellenden. Er zijn al verschillende streekavifauna’s die hebben kunnen profiteren van de grote hoeveelheid gegevens die in het NSO archief is opgeslagen, maar voortaan kan zelfs aan complexe vragen om informatie met enkele toetsaanslagen worden voldaan. De leveranciers van de gegevens (tellers) hebben uiteraard onbeperkte toegang tot het bestand, anderen dienen een goed gemotiveerde aanvraag in te dienen. De gegevens kunnen zowel uitgeprint als op diskette worden opgevraagd, per soort, per jaar, per maand, per telling, per traject, of welke andere selectie er ook maar gewenst is.