De uitgave van het laatste nummer van de 10e jaargang van het periodiek Sula is een geschikte gelegenheid om stil te staan bij de ontwikkelingen die dit blad de afgelopen decade heeft doorgemaakt. In 1987 deed de PC juist zijn intrede in Nederland. De mogelijkheden om teksten mooi te printen waren echter beperkt en de eerste nummers werden dan ook gewoontegetrouw met een schrijfmachine gemaakt. Het geworstel met wrijfletters om mooie vette koppen boven artikelen te krijgen behoort nu gelukkig tot een inmiddels bijna vergeten verleden. Halverwege de tweede jaargang, dankzij de faciliteiten die beschikbaar werden gesteld door de Noordhollandse Milieufederatie, kon Sula al met een tekstverwerker worden gemaakt. Het duurde echter nog tot het eerste nummer van de vierde jaargang dat we, dankzij de ’scalable fonts’ die moderne teksverwerkers en laserprinters leveren, afscheid konden nemen van de wrijfletters. Daarna gingen de technische ontwikkelingen snel en de redactie van Sula volgde deze, naar vermogen, op de voet. In 1990 werd het blad voor het eerst gedrukt en werd een stevige kaft de norm (dankzij René van Rossum, Katwijk). Aan het eind van de zesde jaargang werd besloten om met een drukker op Texel (Brüggemann, Den Burg) in zee te gaan, waarbij opnieuw werd geprobeerd om de kwaliteit van de uitgave verder te verhogen. Geleidelijk aan werd het tijdschrift inderdaad steeds fraaier en er konden tenslotte ook foto’s en mooi afgedrukte pentekeningen worden opgenomen. In 1996 werd opnieuw van drukker veranderd (Finesse, Alkmaar) en het tijdschrift, scherp gedrukt op hagelwit glad papier, lijkt nu feitelijk helemaal niet meer op de eerste nummers uit de beginfase. In 1994 en 1995 werden dikke speciale nummers uitgegeven, van meer dan 100 pagina’s elk. Sinds het eerste nummer van Sula, zoals bekend een samenvoeging van de mededelingenbladen van de Club van Zeetrekwaamemers (CvZ) en het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek, zijn inmiddels 255 artikelen en korte bijdragen gepubliceerd. In totaal waren er 45 nummers, waaronder 7 speciale uitgaven en 2079 pagina’s. Dat is meer dan we bij de oprichting van dit tijdschrift hadden durven hopen. Na een geleidelijke groei van het aantal abonnees is de lezerskring nu al weer een aantal jaren opvallend stabiel en een enquete wees uit dat er een behoorlijke tevredenheid onder de lezers van Sula bestaat. Het blad wordt ook buiten Nederland redelijk goed gelezen en inmiddels zijn er al veel ruilabonnementen met Sula, waaruit ook al een gezonde belangstelling voor dit periodiek blijkt. Herhaaldelijk werd bij het aangaan van een nieuw ruilabonnement het verzoek gedaan om ook alle reeds verschenen nummers van Sula te ruilen. Van verschillende abonnees is bekend dat zij een 'complete set’ koesteren. Vooral voor hen, maar ook om de toegankelijkheid van het tijdschrift voor anderen te verhogen, werd dit laatste nummer samengesteld; een complete inhoudsopgave van 10 jaargangen, inclusief speciale nummers, waaronder een trefwoorden index. Een 'complete set’ is inmiddels niet meer te krijgen, maar van veel nummers is nog voorraad. Deze inhoudsopgave kan bovendien goede diensten bewijzen bij het opzoeken van publicaties in de bibliotheken waar het periodiek is ondergebracht (o.a. NOU bibliotheek, Amsterdam; NIOZ bibliotheek, Texel; Koninklijke bibliotheek, Den Haag; EGI, Oxford).