In het tweede deel van het overzicht van publicaties is een verdeling aangebracht over veelvoorkomende onderwerpen. De artikelen zijn alfabetisch (eerste auteurj/chronologisch weergegeven. Onderwerpen: Algemene avifaunistiek Bescherming en beheer Broedvogels in Nederland Broedvogels, buiten Nederland Diversen Inwendig onderzoek Gedrag Kleed en herkenning Massastrandingen, invasies Olie-incidenten Olieslachtoffertellingen Olievervuiling Plastic afval Revalidatie olieslachtoffers Ringonderzoek Verstoring Verstrikkingen in vistuig Visserij Voedselonderzoek Vogeltellingen langs de kust Waarnemingen op zee Wintersterfte en vorsttrek Zeevogels in (ant) arctische gebieden Zeldzaamheden Zeetrektellingen Zeezoogdieren