De 'Victorian Wader Study Group (VWSG)’ van de Royal Australasian Omithologists Union (RAOU) heeft een geringde juveniele Visdief Sterna hirundo gevangen die een afstand van tenminste 26 000 km moet hebben afgelegd van zijn nest in Finland naar de kust van Victoria, in zuidoost Australië. De stem was als kuiken geringd in midden-Finland op 30 juni 1996 en werd gevangen op 24 januari 1997 op het Gippsland Meer in oostelijk Victoria. Dit is een brakwatermeertje bij de kust, dat in open verbinding staat met de zee. Na te zijn onderzocht en gemeten werd de vogel in goede gezondheid vrijgelaten. Het gaat hier om de grootste trekafstand die ooit aan de hand van een geringde vogel werd vastgesteld. In het Guinness Book of Records wordt een Noordse Stem Sterna paradisaea vermeld die geringd was in Rusland in het gebied rond de Witte Zee in juli 1955 en weer werd teruggevonden Fremantle (Zuid Afrika) in mei 1956. Aangenomen dat dit dier langs de Atlantische kust is getrokken ging het daarbij om een afstand van ongeveer 22 500 km. Het is dan ook de Noordse Stem die in de schoolboekjes figureert als de recordhouder onder de trekvogels.