Met een kleine verzameling tabellen, figuren en opmerkingen hoop ik een zo goed mogelijke indruk te kunnen geven van de trek over zee noordwaarts zoals deze werd waargenomen in de maanden maart, april en mei van 1973. Het geheel is eigenlijk als een intern verslag geworden, te beschouwen als één in een reeks seizoenverslagen. Deze vorm is gekozen als alternatief voor het plaatsen van artikelen in een tijdschrift, omdat we er toch naar streven over ongeveer twee jaar te komen tot een algehele avifauna van de kust. Alle gegevens zijn vastgelegd op zogenaamde uurtotaalkaarten volgens een systeem waar vorige herfst mee is begonnen. Het bewerken van de gegevens en de presentatie is geen eenvoudige zaak; misschien is dit karwei in het begin wel sterk onderschat. Een aanvaardbare gestandaardiseerde werkwijze ia er nog niet en m.i. zullen we die ook niet zo snel vinden.