In maart is deze soort de dominerende steltloper. Op enkele dagen waarop de bonte strandloper sterk doortrok, zijn ook als “strandlopertjes” herkende groepen tot deze soort gerekend. In periode I is maar liefst 96% van alle geregistreerde (bonte) strandlopers bij windrichtingen WNW-N genoteerd. Dit is opvallend, omdat richtingen WNW-N en ZZW-W beide even sterk in de teluren vertegenwoordigd waren, namenlijk elk met 4l%.