Op de vergadering van de Club van Zeetrekwaarnemers, gehouden op 23-2-74, werd gevraagd om ondanks de toenemende hoeveelheid kaarten toch een kort seizoenverslag te maken en rond te sturen. Dat dit verslag zo ver na 23 februari verschijnt, is vooral te wijten aan het feitdat in de maand maart nog een dikke honderd uurtotaalkaarten werd opgestuurd. Snellere verslaggeving is alleen mogelijk, als iedereen zijn kaarten tijdig instuurt.