In tabel 2 zijn alle futen per periode opgeteld. Daar er op sommige dagen zowel noord- als zuidwaarts vliegende vogels werden gezien, zullen enkele getallen waarschijnlijk iets te hoog zijn. De eerste Roodhalsfuten werden hij IJmuiden gezien (12-22 sept.) De hoogste aantallen komen allemaal van Schier, met als topdag 15 okt: 34 naar het Westen, 2 naar het Oosten, 2 ter plaatse (M.R.van Eerden).