Dit seizoen bracht slechts 51 ex. bij onze kust, n.l. 9 ex naar het Zuiden, 16 ex naar het Noorden en 4 ex dood op het strand (Noordwijk). En dat terwijl het najaar van 1972 232 ex te zien gaf !