In juli al werden reeds in 17 uren Jan van Genten waargenomen.(totaal 47 ex.) Eerste datum:19 juli op Schier 1 ex. In de maanden daarna bleef het voorkomen voor onze kust beneden de verwachting .De laatste septemberweek bracht pas weer even de geweldige hoeveelheden van het vorige jaar in herinnering.