De eerste alk/zeekoet werd opgemerkt op 31 juli te Noordwijk. Hierna werden te Noordwijk geen alkachtigen meer geziwn. Ook de andere posten meldden vrijwel geen alkachtigen. De enige dag met een behoorlijk aantal was 17 nov.,toen op de Hondsbossche Zeewering 38 ex werden geteld : 2 naar het zuiden en 36 naar het noorden.Van deze 36 werden er 20 als Alk opgegeven en 3 als Zeekoet.