In de verslagperiode werden belangrijk meer jagers waargenomen dan in het najaar van 1972.Het hogere aantal jagers (396 in 1972 en in deze periode 790 ex) wordt vooral veroorzaakt door de goede trek van de Kleine jager in midden oktober en door de verrassende golf Middelste jagers van november. Het beoordelen van jagerwaarnemingen is een moeilijke zaak.Het belangrijkste bij het beoordelen van deze determinaties is het feit of de waarnemer een uitgebreide ervaring als zeetrekwaarnemer bezit.Uit de kaarten blijkt dat ook zeer ervaren waarnemers herhaaldelijk jagers niet op soort kunnen determineren Voorzichtigheid zij dus steeds geboden.