Ook deze soort werd eind juli al geregeld waargenomen, n.l. reeds 30 ex in 14 uur (Noordwijk, Scheveningen, IJmuiden, Schier). De vroegste datum waas 22 juli (IJmuiden 16 ex ter plaatse).Regelmatig verschijnt de soort pas weer op 17 okt en daarna. Merkwaardig dat evenals vorig jaar in Westkapelle een dag eerder Drieteenmeeuwen worden gezien dan op de Hondsbossche. In hoeverre het voorkomen voor onze kust met echte trek te maken heeft, blijft ook nu weer de vraag. B.v. 18 okt Hondsbosschevan 7 tot 12 uur 71 ex naar het Zuiden,van 15-17 uur 142 ex naar het Noorden. De grootste aantallen werden gezien op 13 nov: in 7 uren vlogen 560 ex naar het Zuiden (Scheveningen Noordwijk)