Evenals in 1972 werden ook nu weer Grote Zeeëenden al in juli en augustus in het Waddengebied opgemerkt (26 en 29 juli : 8 ex ;11-12 aug : 3 ex ,alle op Schier),De Avifauna van Nederland vermeldt als vroegste datum : 15 sept 1964- met verscheidene waarnemingen uit de maanden juni-aug. In het Waddengebied werden 4-02 ex gezien,waarvan 5 % naar het Oosten vloog. Langs de kust van Holland en Zeeland werden 324 ex geteld,waarvan 70 % naar het Noorden vloog. In 1972 waren de percentages resp. 3% en 60%.