In de tabel op pagina 3 zijn in de eerste drie kolommen alle waargenomen duikers samen genomen. In de volgende twee kolommen is vermeld hoeveel exemplaren hiervan gedetermineerd werden als Roodkeel- en Parelduiker. Bij de Parelduikers van periode 5 en 13 is een vraagteken geplaatst, daar deze opmerkelijke aantallen afkomstig zijn van één waarnemer, zonder dateriets van de waarnemingsomstandigheden vermeld werd.