Wellicht onder invloed van het zachte weer verbleven er in de afgelopen winter slechts kleine aantallen Futen voor onze kust. De grootste aantallen werden waargenomen op : 1-12-73 : 9-10u. Noordwijk 40 ex. t.p. 2-12-73 : 14-15u. „ 58 ex. t.p. 23-2-74 : 12-13u. „ 100 ex. t.p. en 64ex.->Z