Uit de tabel blijkt duidelijk hoe sterk een paar vorstdagen het voorkomen van veel eendensoorten boven zee beinvloeden. Dat de terugtrek bij veel soorten al eind februari begint, is uit de tabel ook wel af te lezen. Bedenk echter ook dat in periode 13 34 uur is waargenomen. Bij de Zwarte Zeeëend en de Eidereend zijn in de tabel alleen de aantallen van de Hollandse kust opgenomen. Voor de eerstgenoemde soort verschillen de aantallen uit het Waddengebied weinig van die van de Hollandse kust. Zo was het maximum slechts 116 ex. -> Z op 28dec 73 (in één uur).