Met wat tabellen, figuren en opmerkingen hopen wij een zo goed mogelijk beeld te geven van het verloop van de trek over zee gedurende de maanden maart, april, mei en juni. In dit verslag zijn ook de gegevens van de Noordzeekust der Waddeneilanden verwerkt. Hoewel in laatstgenoemd gebied slechts in een beperkte periode is waargenomen, zijn de verzamelde gegevens toch zeker de moeite van het vermelden waard.