Bij de vogeltrek is het weer één van de belangrijkste zaken, die bepalen of wij veel of weinig ven bepaalde trekbewegingen waarnemen.Hoewel de weerssituatie in geheel West-Europa misschien belangrijken is dan de situatie ter plaatse, blijkt dat de waarneembare trek op een bepaalde plaaats sterk beïnvloed wordt door het weer ter plaatse. In het nu volgende overzicht zijn de weergegevens per zevendaagse periode weergegeven, zodat bepaalde waarnemingen uit het verslag gecorreleerd kunnen worden aan de weerssituatie in do overeenkomstige periode.