In het Waddengebied werd de sterkste trek opgemerkt in de periodes 16 en 18, toen de wind vooral uit het noordoosten kwam. Voor de Hollandse kust was in deze periodes geen bijzondere futentrek te zien.