Bij de twee laatstgenoemde waarnemingen Betrof het een ex, dat recht uit zee kwam aanvliegen, boven de branding keerde en daarna weer in westelijke richting verdween. Zeer merkwaardig dat nu alle waarnemingen van deze soort van Noordwijk afkomstig zijn, terwi hier in het najaar zelden vliegende ex. worden opgemerkt.