In tegenstelling tot andere jaren werd deze soort regelmatig in kleine aantallen waargenomen. Het meest opvallend is wel de hog presentie in juni ( zie fig. 2 ).