Met uitzondering van de perioden 12 en 19, werden in de weken 10 t/m 20 steeds Aalscholve waargenomen. In de weken 14 en 15 werden langs de Hollandse kust vooral zuidwaarts vliegende ex. opgemerkt. Totaal aantal Aalscholvers : 70 ex. N : 26 ex. Z. Kuifaalscholvers werden bij IJmuiden waargenomen : tot 8 maart 2 ex. en tot 1 april steeds 1 ex. Bij Schiermonnikoog bevond zich op 17-4 één ex. voor de kust.