In het Waddengebied werden 49 ex. geteld, waarvan 40 ex. in week 15. Langs de Hollandse kust trokken de Kuif- en Toppereenden vooral in de weken 13 en 15. Meer dan 60 % van de