In het Waddengebied werden in 8 uur 47 ex. geteld. Hiervan vlogen 17 ex. in westelijke richting. Een topuur op Schier was: 22-5: 8-9u : 20 ex. Langs de Hollandse kust werd deze soort tussen 20 maart en 26 juni gedurende 32 uur waargenomen. Een enorme trekdag moet 30 april geweest zijn (niet alleen voor deze soort), toen op de zuidpier van IJmuiden in één uur 294 ex. werden gezien. Aan de Hondsbossche was 2-5 de beste dag met 48 ex. in 2 uur. Bij Noordwijk en Katwijk werd deze soort in juni nog 4 x opgemerkt, met een totaal van 15 ex.