Meestal is in het voorkomen van Zwarte zeeëenden moeilijk enige lijn te ontdekken. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door veel fourageervluchten over korte afstand in de eerste ochtend uren. Ook is al meerdere malen de veronderstelling geuit, dat in de vroege ochtend veel vluchten worden uitgevoerd ter correctie van het afdrijven door het getij gedurende de nacht. Langs de Hollandse kust valt een flink verschil te constateren tussen posten ten noorden en ten zuiden van IJmuiden. Zie onderstaand lijstje van uurgemiddelden.