In het Waddengebied werden 498 ex, geteld. Figuur 2 wekt sterk de indruk- dat de zaagbekken de Noordzeezijde der Waddeneilanden volgen en bij Schier een week later passeren dan bij de Hondsbossche. Ook bij deze soort werden ten noorden van IJmuiden veel hogere uurtotalen bereikt, dan op de posten ten zuiden van IJmuiden. De maximale uurtotalen zijn : 10-4 : 9-10u. : 170 ex. Huisduinen. 17-4 : 7-8u. : 75 ex. Schier. De laatste Middelste Zaagbekken werden op Schier gezien op 19 mei : 6 ex. —> 0.