Hoewel juist in mei de aantallen van deze soort in het Waddengebied maximaal zijn, is aan de Noordzeezijde van Schier van wegtrek uit het Waddengebied niets gemerkt. De laatste Rotgans werd bij IJmuiden op 12 juni waargenomen.