Vergeleken met de grote zwermen steltlopers die in het voorjaar langs de Hollandse kust vliegen, zijn de aantallen die langs het Noordzeestrand van de Waddeneilanden te zien zijn onbeduidend. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de stroom steltlopers via de Waddenzee verder in noordoostelijke richting trekt en zodoende aan de Noordzeezijde van de eilanden niet wordt opgemerkt. Een vraag die alle waarnemers zich elk jaar weer stellen is : waar zijn de steltlopers die langs de Hollandse kust vaak in grote aantallen worden gezien, gestart ? Men zou kunnen veronderstellen dat deze vogels van het Delta-gebied op weg zijn naar de Waddenzee.