Grote burgemeester – op 16 maart werd bij Castricum en aan de Hondsbossche waarschijnlijk hetzelfde ex, waargenomen. (Platteouw en Reijnders ) Hetzelfde geldt voor de tweede jaars vogel, die op 23 maart en 1 april bij IJmuiden. werd gezien. Op 20 maart werd hier trouwens ook een eerste jaars vogel waargenomen ( C. Reijnders ). Overige waarnemingen ; 8 april : lex. 2e jaars -> N- Noordwijk- ( A. Wassink) 50 aprils lex. 2e jaars —> N- Zandvoort ( T. van Spanje )