In het Waddengebied werden 2423 ex, geteld on langs de Hollandse kust 1961, Uit figuur 5 blijkt, dat de sterke doortrek van deze soort in het Waddengebied in week 17 langs de Hollandse kust in het geheel niet is opgemerkt, hoewel in deze we k zeer langdurig werd waargenomen. Het zou bij stoms erg interessant zijn om te weten wanneer de grote kolonies in het Waddengebied, Denemarken en Zweden bezet zouden worden. Misschien dat er dan ook iets gezegd kan worden over de jaarlijks terugkerende trek van de Grote stern in juni. Juist in deze maand, als in Nederland al met broeden begonnen is, begint de trek van Grote sterns langs de Hollandse kust pas een beetje op gang te komen. Of hebben we hier net overzomerende ex, te maken, die tegen de noordoostelijke wind in fourageervluchten uitvoeren, zoals dat in augustus ook zovaak te zien is ? In de avonduren werd deze soort vrijwel nooit waargenomen, De grootste uurtotalen zijn : 27-4 : 9-11u. resp. 93 en 125 ex. Schier. 8-5 : 8-9u, 170 ex. Schier. 4-5 : 5½-7½u. resp 381 en 77 ex. Terschelling 1-6 : 6—7u. 171 ex. Noordwijk