In totaal werden 10 duikers waargenomen, waarvan er 2 ais parelduiker konden worden gedetermineerd (Schier 14.00 — 15.00 uur). Aan de Hondebossche werden 7 duikers in één groep waargenomen.