In tabel 2 zijn de windrichting en de windsnelheid te De Bilt opgenomen. Daar de trek ook sterk beïnvloed wordt door de passage van depressiefronten, is in tabel 2 het passeren van een front met een F aangegeven. Van de heer M.Bongertman ontvingen wij m.i.v. oktober’74 uurwaarnemingen van de meetpost op de zuidpier van IJmuiden. Deze lijsten geven per uur : bewolking, windrichting, windkracht, zicht, luchtdruk en temperatuur. (Per 1-1-75 zijn dergelijke gegevens, maar dan per drie uur van Terschelling beschikbaar). Deze lijsten gecombineerd met het algemene K.N.M.I.-overzicht geven een goede mogelijkheid om plotseling optredende veranderingen in de trek te correleren met eventuele weersveranderingen. Door de algemeenheid van dit verslag zal daarvan evenwel nauwelijks werk gemaakt worden.