Bij alle figuren heeft een -----lijn betrekking op de Hollandse en Zeeuwse kust. Een ---lijn heeft steeds betrekking op de Noordzeekust van de Waddeneilanden. Bij de weergave van de waarnemingen die verzameld werden langs de Hollandse en Zeeuwse kust zijn de zuidwaarts vliegende vogels boven de basislijn en de noordwaarts vliegende dieren onder de basislijn uitgezet. Voor het Waddengebied is echter het gehele uurgemiddelde boven de basislijn uitgezet. Voor de doorgaans kleine afwijkingen in vliegrichting zie men de tekst.