De eerste duikers uit deze verslagperiode werden gezien op 31 juli en 2 aug. bij Vlieland (steeds 1 ex.). Op 15 sept. werd bij Oostkapelle het eerste ex. voor de Hollands-Zeeuwse kust genoteerd. In vergelijking met voorgaande jaren is men wat voorzichtiger geworden met het determineren van Roodkeel- en Parelduikers. In ’72 en ’73 werd ongeveer 30% der waargenomen, duikers op soort gedetermineerd; in deze verslagperiode was dit 8,7 %. Daar de duikers bij de Waddeneilanden dichter onder de kust passeren dan langs de Hollandse kust, kon in het Waddengebied 20 % gedetermineerd worden, tegen slechts 2,3% langs de Hollandse kust. In het geheel werden 34 Roodkeel- en 35 Parelduikers waargenomen.