De eerste Noordse stormvogel werd op het Noordwijkse strand gevonden en wel op 24 juli. Op Vlieland werden op 27 juli reeds 4 ex. waargenomen. In augustus werd driemaal 1 ex. gezien en wel op 10, 12 en 31 aug.(resp. Noordwijk, Texel en Hbz.). In sept. werd deze soort slechts op 2 dagen opgemerkt , nl. op 7 en 8 sept ( Ameland, Katwijk en Maasvlakte, steeds 1 ex.). In oktober laat de Noordse stormvogel zich wat vaker zien. Op 5 en 6 okt. wordt deze soort zelfs gedurende 15 uren waargenomer, waarbij 48 ex. worden geteld.