In vergelijking met voorgaande jaren werden er in deze verslagperiode weinig pijlstormvogels waargenomen. Ondanks de enorme toename van het aantal ingezonden uurtotaalkaarten ligt het totaal nauwelijks hoger dan in 1972 en 1973. Wel werd voor het eerst melding gemaakt van Grote Pijlstormvogels. Op 29 juli werd op de zuidpier van IJmuiden een zuidwaarts vliegende vogel gezien (Reynders, Blankert) en op 28 okt, zag Van Eerden een westwaarts vliegend ex. op Schiermonnikoog. Verder nog een vermoedelijke waarneming op 21 sept. aan de Hondsbossche (De Jong en Bijlsma).