De kans een storravogeltje te zien was in het najaar van 1974 wel bijzonder klein. Op slechts 6 dagen werden één of meer stormvogeltjes waargenomen. Niet nader te determineren stormvogeltjes werden gezien op: 6 okt.(Hbz. 1 ex.), 15 okt.(Hbz. 1 ex.), 22 okt.(Westkapelle 1 ex.), 27 okt.(Hbz. 12 ex.) en 28 okt.(Hbz. 2 ex. ,Schier 1 ex.).