Evenals in juli ’73 worden nu ook al in deze zomermaand Jan van Genten opgemerkt. In het Waddengebied zelfs al in 18 uren met in totaal 54 ex.; langs de Hollandse kust in 12 uren met 21 ex. Wel vallen alle waarnemingen in de tweede helft van juli, maar in de eerste helft van juli is dan ook nauwelijks waargenomen . (N.B. De waarnemingen van 1975 doen vermoeden dat het voorkomen in de tweede julihelft gewoon een voortzetting is van het zeer regelmatige voorkomen in juni en de eerste helft van juli ; eerste helft van juli ’75 : presentie 30 %, betrekking hebbende op 53 uren). Ook bij deze soort was de verspreiding langs onze kust zeer onregelmatig. Zo werden ten zuiden van de Hondsbossche zelden groepjes van meer dan 5 ex. gezien. Alleen langs de Waddeneilanden werden grote groepen fouragerende ex. waargenomen. Ter illustratie enkele presentiepercentages van verschillende posten : periode 40 – Scheveningen/Noordwijk 55 – IJmuiden 76 – Hbz, 61 – Schier. 94 periode 43 – ” ” 18 – ” 31 – ” 64 – ” 39