In het Waddengebied wordt de eerste Dwergmeeuw op 17 juli en de laatste op 2 nov. waargenomen. Langs de Hollandse kust wordt de eerste pas op 26 juli gezien, maar de laatste doortrekker/wintergast wordt op 28 dec. waargenomen. Hiermee is meteen al een opvallend feit bij de Dwergmeeuw aangestipt. In nov. werden nl. nog 121 ex. -> Z gezien en in dec. werd de soort nog op 9 dagen waargenomen met in totaal 15 ex. De meeste Dwergmeeuwen werden gezien op 18 okt., 20 t/m 28 okt en 28 nov., dagen met doorgaans harde wind tot storm uit west tot noordwest. Ook voor deze soort bood de Hbz. de beste mogelijkheden . Ter illustratie enkele uurgemiddelden: