In dit verslag wordt aan de hand van wat tabellen, figuren en commentaren een beeld geschetst van de belangrijkste trekbewegingen langs onze kust in het eerste halfjaar van 1975. Daar de trek vaak al in februari aanvangt en voor einde juni meestal niet is afgelopen, leek het ons zinvol de verslagperiode niet te beperken tot de echte voorjaarsmaanden. Ook de eerste helft van juli is in dit verslag opgenomen, omdat de “zomerpauze” wat de waarnemersactiviteit betreft, in de derde week van juli valt. In het Waddengebied werd in 1975 veel intensiever waargenomen dan in voorgaande jaren. In de weken 12 t/m 15 werd op Schiermonnikoog vaak gedurende de gehele dag geteld. Veel interessante gegevens die gehele dag tellingen kunnen opleveren moeten in dit verslag onbesproken blijven. Van de waarnemingen op Schier zal door J. van Diermen een afzonderlijk verslag worden samengesteld.