Deze waarnemingen waren echter zo mager gedocumenteerd, dat we ze niet in de lijst hebben opgenomen. Opmerkingen als : ‘rechte snavel gezien’ of ‘duidelijk groter’ zeggen te weinig om met vrij grote zekerheid van Parelduiker te kunnen spreken, Uit figuur 1 blijkt duidelijk dat de duikers wintergasten voor onze kust zijn. Dit blijkt niet alleen uit het aantal heen en weer vliegende vogels in januari, februari en maart, maar ook uit de vele waarnemingen van ter plaatse aanwezige vogels. Voor de Hollandse kust werden nooit meer dan 1 of 2 ex. fouragerend waargenomen, maar op Schier werden op 25 maart 7 ex. bij elkaar gezien.