In januari en februari werden op zee geen opvallende concentraties Futen gezien. De bijzonder zachte winter zal hiermee wel in verband gebracht kunnen worden. Meer dan in genoemde wintermaanden werden in de eerste helft van mei Futen op zee aangetroffen. Alle posten langs de Hollandse kust noteerden in die periode fouragerende Futen. De aantallen waren echter bescheiden : max. 5 ex. bij IJmuiden.