Figuur 13 geeft een grof beeld van de trek van deze soort. Het grote aandeel “terug” vliegende vogels staat in verband met de dagen waar op de wind zuidelijk was. Bij Noordwijk wordt de meeste trek van deze soort nooit boven zee waargenomen, maar langs de binnenduinrand, waar vooral bij NO wind tientallen ex. per uur kunnen passeren ( april-mei). Op Terschelling werd in de eerste week van mei 75 de gehele dag trek van deze soort waargenomen over de volle breedte van het eiland.