In het voorjaar van 1974 werden in het Waddengebied veel meer Grote sterns gezien dan langs de Hollandse kust : 2423 ex, tegen 1961 ex. bij minder waarnemingsuren. In 1975 was het geheel omgedraaid : opvallend veel langs de Hollandse kust en vrijwel ontbrekend in het Waddengebied. De eersteGrote sterns werden op 21 maart op Schier gezien. Het grootste uurtotaal in het Waddengebied wordt genoteerd op 8 mei : 27 ex. west en 7 ex. oost op Vlieland. Langs de Hollandse kust worden de eerste Grote sterns op 1 april waargenomen. Tot 22 april blijven de aantallen echter zeer klein. Op laatstgenoemde dag worden echter langs de gehele kust tientallen ex, per uur opgemerkt. De beste trekdag is 8 mei, als bij Scheveningen ex, en bij Katwijk 106 ex. in noordelijke richting passeren, (in één uur). Hoewel de soort daarna nog op zeer veel uren wordt waargenomen, blijven de uurtotalen toch steeds beneden de 100 ex.