In het Waddengebied slechts 1 ex. : 21 maart Schier. Langs de Hollandse kust nog het meest in januari : 6 dagen. Op 6 januari zelfs 5 ex. in één uur en op 18 januari 3 ex. in een uur ( beide waarnemingen Hbz.). In februari worden op 2 dagen “alk/zeekoeten” waargenomen, maar in maart in het geheel niet, In april op 2 dagen en in mei slechts één waarneming. In juni zijn er dan 6 uren verspreid over 4 dagen (1, 8, 15 en 29 juni) waarop deze vogels gezien worden. Op 1 juni worden zelfs 5 ex. in 2 uur waargenomen. (Hbz.) Tenslotte is er nog één waarneming op 1 juli aan de Hbz.