Vergeleken met het voorjaar van 1974 zijn enkele soorten veel minder talrijk geweest in 1975. Met name geldt dit voor Rosse Grutto en Tureluur, soorten die vooral in de laatste week van april doortrekken. Ook de trek van sterns was in die tijd niet zo geweldig, maar enkele dagen daarna maakte veel goed. Deze trekgolf van sterns ging echter niet gepaard met sterke trek van steltlopers. De beste steltloperdag was ongetwijfeld 17 mei, toen na het voorbijtrekken van een onweersfront een geweldige trek losbarstte. Bij een zwakke NO wind en slecht zicht werden duizenden steltlopers, voornamelijk Kanoeten, maar ook veel Zilverplevieren en Tureluurs, gezien. Ook trokken in die uren duizendenzwaluwen over.