Na het gereedkomen van de kopy voor dit verslag, werden nog 16 uurtotaalkaarten van 10 t/m 14 januari 75 , betrekking hebbende op Schiermonnikoog ontvangen. Daar wintertellingen uit het Waddengebied tot nu toe schaars zijn, willen we hieronder een korte amenvatting geven van deze waarnemingen.